Tag: live22 โบนัส 100 -vip 2541 บาคาร่า sexybaccarat168.com

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เย็นในตอนเช้า-ภาคใต้ยังมีฝน

ช่วงวันที่ 7-8 ธ.ค.2566 มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานตอนบนของไทย และทะเลจีนใต้แล้ว ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลางด้านตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรก…